Skip to main content

ବିଜ୍ଞାପନ

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଜ୍ଞାପନ

Advertisement
Sr. No. Subject Details/Download
1 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୧୪୧୨୦ Download(1.42 MB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୧୪୧୨୦
2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ Download(5.21 MB)ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ
3 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୨୯ Download(87.04 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୨୯
4 ଆରଏଫପି ନମ୍ବର ୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ ରଦ୍ଦ Download(388.65 KB)ଆରଏଫପି ନମ୍ବର ୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ ରଦ୍ଦ
5 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୨୯୫୪ Download(5.39 MB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୨୯୫୪
6 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୧୭୧୯ Download(4.44 MB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୧୭୧୯
7 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୧୦୦୧୫ Download(997.94 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୧୦୦୧୫
8 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୦୦୦୪ Download(878.32 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୦୦୦୪
9 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୯୯୩ Download(831.72 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୯୯୩
10 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୪୪୪ Download(933.09 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୪୪୪
11 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୪୩୫ Download(854.49 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୯୪୩୫
12 ଆରଏଫପି-୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ ର ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଡର ତାଲିକା Download(287.91 KB)ଆରଏଫପି-୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ ର ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଡର ତାଲିକା
13 ୬ ଜୁନ୍, ୨୦୧୮ ପାଇଁ ଆରଏଫପି-୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ଥଗିତ Download(674.96 KB)୬ ଜୁନ୍, ୨୦୧୮ ପାଇଁ ଆରଏଫପି-୦୨-ଡିଏମଏଫ-୨୦୧୮ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ଥଗିତ
14 ଡି.ଓ.ନଂ.୬୯୮୫୫/୨୦୧୮/ସିଇଓ/ଏନଆଇଟିଆଇ Download(10.09 MB)ଡି.ଓ.ନଂ.୬୯୮୫୫/୨୦୧୮/ସିଇଓ/ଏନଆଇଟିଆଇ
15 ଡିଏମଏଫ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଏମୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି ଉପରେ ସଂଶୋଧନ Download(2.25 MB)ଡିଏମଏଫ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଏମୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି ଉପରେ ସଂଶୋଧନ
16 ଡିଏମଏଫ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଏମୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି Download(472.6 KB)ଡିଏମଏଫ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଏମୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି
17 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୪୯୯୧ Download(7.87 MB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୪୯୯୧
18 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୫୩୪୩ Download(1.8 MB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୫୩୪୩
19 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୨୫୭୯ Download(836.14 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୨୫୭୯
20 ଫେବୃଆରୀ -୨୦୧୮ ମାସ ପାଇଁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ Download(461.82 KB)ଫେବୃଆରୀ -୨୦୧୮ ମାସ ପାଇଁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ