Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୋଡାଲ୍ ବିଭାଗ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ରଣନୀତିର ବିକାଶରେ ଏହି ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଏହି ବିଭାଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିକାଶର ପ୍ରୟାସର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟେ | ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ରଣନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାର ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ | ବିଭାଗ ଯୋଜନ…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ |