Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Resolution

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

Resolution

Sr. No. Title Resolution Date Letter Number Details/Download
1 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ 21/03/2018 No-3942 Download(8.22 MB)ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ
2 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ 09/03/2018 No-3309 Download(75.89 KB)ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ
3 ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ 21/09/2017 No-12060 Download(4.69 MB)ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ
4 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ 20/09/2017 No-11981 Download(6.48 MB)ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ
5 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆର ଏନ ଦାସଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। 13/11/2014 No-14834 Download(89.65 KB)ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆର ଏନ ଦାସଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି।
6 ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆରଆଇଡିଏଫ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 13/02/2014 No. 2020 Download(648.77 KB)ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆରଆଇଡିଏଫ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ
7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିପିଏମୟୁ ର ସମ୍ବିଧାନ 29/06/2010 No-8429 Download(5.18 MB)ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିପିଏମୟୁ ର ସମ୍ବିଧାନ
8 ଏଚଏଲସିଏ ଓଡିଶା ଗେଜେଟ୍ 19/09/2007 Download(670.11 KB)ଏଚଏଲସିଏ ଓଡିଶା ଗେଜେଟ୍
9 ଇସିଆଇ ଓଡିଶା ଗେଜେଟ୍ 11/09/2007 view
10 ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଶନର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 12/10/2006 No-14968 Download(2.27 MB)ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଶନର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ
11 "ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ" ର ସମ୍ବିଧାନ 12/10/2006 No-14960 Download(1.38 MB) "ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ" ର ସମ୍ବିଧାନ
12 ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପିଢ଼ି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ 30/06/2006 No-8933 Download(613.3 KB)ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପିଢ଼ି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ
13 ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 08/11/2005 No-16041 Download(1.84 MB) ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ
14 ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ୍ 29/08/2005 No-12671 Download(1.15 MB)ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ୍
15 "ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ" ର ସମ୍ବିଧାନ 31/03/2005 No-5476 Download(2.31 MB) "ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ" ର ସମ୍ବିଧାନ
16 ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆରଆଇଡିଏଫ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 01/12/2003 No. 50556 Download(1.34 MB)ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆରଆଇଡିଏଫ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ
17 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 24/12/1997 No-23218 Download(2.58 MB)ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ
18 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ | 25/07/1993 No-13471 Download(930.52 KB)ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ |
19 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ 12/07/1993 No-10776 Download(2.79 MB)ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସମ୍ବିଧାନ