Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଯୋଜନାଗୁଡିକ

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଯୋଜନାଗୁଡିକ

Sr. No. Schemes Name Date Details/Download
1 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଯନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀକରଣ View
2 କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାର ମନିଟରିଂ View
3 ପିଏଚଡିଏମଏ କୁ ସମର୍ଥନ View
4 ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି: View
5 ପିଏଚଡିଏମଏ କୁ ସମର୍ଥନ View
6 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି: View
7 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି: View
8 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଏବଂ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ ର ମଜବୂତୀକରଣ : View
9 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: View
10 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ: View
11 ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ (ଏସଇଏମ): View
12 ଏସଇଏମ ଅଧୀନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ: View
13 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଏସିଏ: View
14 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ: View
15 ସାଧାରଣ / ବୈଷୟିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: View
16 ଜୀବନ ବିକାଶ ଯୋଜନା: View
17 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସୁଯୋଗର ଉନ୍ନତି: View
18 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: View
19 ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ: View
20 ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ (ଏସଇଏମ): View