Skip to main content

ଏସଇଏମ ଅଧୀନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ:

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଏସଇଏମ ଅଧୀନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ:

ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ୨୦୦୮‐୦୯ ବର୍ଷରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନେ, ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରନ୍ତି |