Skip to main content

ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ (ଏସଇଏମ):

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ (ଏସଇଏମ):

ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ସୀମିତ ପରିସର ଥିବାରୁ ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି, ୨୦୦୫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।